The influence of environmentally friendly actions on the creation of employer branding

  • Wioleta Mikołajczewska
  • Aleksandra Friedberg
Słowa kluczowe: corporate social responsibility, employer branding

Abstrakt

The article is an introduction to the issue of shaping of employer branding (EB). The focus has been put on the concept of corporate social responsibility (CSR) in terms of environmental protection and its possible influence on the image of a company as a good employer. The aim of the article is to present the findings of the research, conducted by the author, concerning the assessment of particular characteristics of a desirable employer, taking into account care for the natural environment.

Bibliografia

Backhaus, K., Tikoo, S. (2004). Conceptualizing and Researching Employer Branding. Career Development International, 9, 501–517.

Barrow, S., Mosely, R. (2005). The Employer Brand. Bringing The Best of Brand Management to People at Work. Chichester: John Wiley & Sons.

Baruk, A.I. (2005). Marketing personalny a kreowanie wizerunku firmy. Lublin: Wydawnictwo Akademii Rolniczej.

Borkowska, S. (2005). CSR — wyzwaniem dla zarządzania zasobami ludzkimi: podejście unijne. Zarządzanie zasobami ludzkimi, 6, 9–29.

Bukowska, U. (2009). Rola kultury organizacyjnej w kształtowaniu wizerunku pracodawcy. In M. Juchnowicz (ed.). Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim. Kraków: Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Dąbrowska, J. (2014). Employer branding. Marka pracodawcy w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Słowa i Myśli.

European Commission. (2001). Promoting a European Framework for Corporate Social Resposibility — Green Paper. Directiriate General for Employment and Social Affairs. Brussels.

Knecht, Z. (2006). Public relations w administracji publicznej. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Kopeć, J. (2013). Procedury personalne kształtujące wizerunek pracodawcy. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 4, 41–52.

Kotler, Ph. (2005). Marketing. Poznań: Wydawnictwo Rebis.

Kozłowski, M. (2012). Employer branding, budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku. Warszawa: Wydawnictwo Wolter Kluwer.

Mayo, A. (2001). The Human Value of the Enterprise. London-Boston: Nicholas Brealey Publishing.

Minchington, B. (2006). Your Employer Brand. Atteact, Engage, Retain. Torrensville: Collective Learning Australia.

Oliver, S. (2006). Strategia public relations. Warszawa: PWE.

Reyes, V.M. (2005). Etyka biznesu — wybrane kwestie. In K. Kietliński, V.M. Reyes, T. Oleksyn (eds.). Etyka w biznesie i zarządzaniu. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Rozwadowska, B. (2002). Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy. Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA.

Rybak, M. (2004). Etyka menedżera — społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Warszawa: PWN.

Szostek, D. (2011). Employer branding w polskich przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne problemy usług, 74, 441–451.

Wojcik, K. (2009). Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem. Warszawa: Wydawnictwo Placet.

Wojtaszczyk, K. (2012). Employer branding, czyli zarządzanie marką pracodawcy. Uwarunkowania, procesy, pomiar. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Opublikowane
2018-10-17
Jak cytować
Mikołajczewska, W., & Friedberg, A. (2018). The influence of environmentally friendly actions on the creation of employer branding. Eco-Energetics: Technologies, Environment, Law and Economy, 1, 73-82. https://doi.org/10.24426/eco-energetics.v1i0.32
Dział
Articles