Assessment of economic effectiveness in the sources of renewable energy

  • Zdzisław Kusto
  • Jacek Domagalski
  • Jan Saczuk
Słowa kluczowe: cost components, investment grant, investment expenditures, incremental cost method, NPV

Abstrakt

Economic efficiency of a small unconventional source of distributed generation is calculated by comparison of the source’s costs for heat and/or electricity with the costs of conventional generation. This paper describes the incremental cost method (MKN), which resembles the long-known LLC method.

Bibliografia

Bojarski, W. (1979). Podstawy metodyczne oceny efektywności w systemach energetycznych. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Wydawnictwo PAN, & Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

European Research Area. (2001). New research reveals the real costs of electricity in Europe. Retrieved from: http://europa.eu.int./comm/research/press/2001/pr/200/en.html.

Górzyński, J. (2002). Audyting Energetyczny. Warszawa: Narodowa Agencja Poszanowania Energii.

Kopecki, K. (1960). Materiały i Studia. Tom V. Zasady ekonomicznego rachunku. Część I. Ogólne założenia i metodyka rachunku gospodarczego w pracach planowo-projektowych w elektroenergetyce. Warszawa: PAN, Komitet Elektryfikacji Polski.

Kusto, Z. (2001). Ekonomiczne, społeczne i ekologiczne warunki urynkowienia elektrowni wiatrowej. Gdańsk: Sympozjum naukowe „Planowanie i eksploatacja Systemów Zaopatrzenia w Energię, 29–30 marca 2001”.

Kusto, Z. (2002). Wpływ efektów współpracy międzynarodowej na nakłady inwestycyjne na elektrownię wiatrową. Warszawa: Forum naukowe „VIII Ogólnopolskie Forum Odnawialnych Źródeł Energii, 28–30 października 2002”.

Malko, J. (2004). Internalizacja kosztów zewnętrznych, czyli ile naprawdę kosztuje energia. Wokół Energetyki, X.

Radovic, U. (2005). Promocja wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Polsce: czy dodatkowy koszt systemowy jest uzasadniony? Polityka Energetyczna, 8.

Ratajczak, E. (1993). Elektroenergetyka polska w okresie przemian. Gdańsk: Politechnika Gdańska, Wydział Elektryczny.

Soliński, J., & Solińska, M. (2000). Ekologiczne podstawy systemu wspierania rozwoju energii odnawialnej w Polsce. Sopot: Międzynarodowe seminarium „Energetyka wiatrowa na lądzie i na morzu, 15–17 grudnia 2000”.

Opublikowane
2018-10-17
Jak cytować
Kusto, Z., Domagalski, J., & Saczuk, J. (2018). Assessment of economic effectiveness in the sources of renewable energy. Eco-Energetics: Technologies, Environment, Law and Economy, 1, 33-40. https://doi.org/10.24426/eco-energetics.v1i0.29
Dział
Articles