Monosubstrate agricultural micro-biogas plant for liquid manure as a complement to the technological line in large-scale animal husbandry — practical verification

  • Adam Orzech SOLAR Naturalna Energia Sp. z o.o.
Słowa kluczowe: micro-biogas plant, liquid manure, cogeneration, animal husbandry

Abstrakt

The micro-biogas technologies using liquid manure, which eliminates harmful compounds for the environment and maintains high fertilizing parameters of digestate, are already available in Poland. The effectiveness of these technologies together with a summary of previous experience have been presented and discussed in this paper. The presented conclusions are based on analysis of dozen BIOLECTRIC® micro-scale biogas plants with installed power from 11 to 40 kWe working in Poland and more than one hundred and eighty of such installations in Europe. They overcome the paradigm of the lack of profitability of these installations in a microscale.

Bibliografia

Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 1276.

Podkówka, Z., Podkówka, W. (2011). Emisja gazów cieplarnianych przez krowy. Przegląd hodowlany, 3, 1–4.

Orzech, A. (2015). Przyzagrodowe elektrownie na biogaz z gnojowicy krów mlecznych jako szansa na samowystarczalność energetyczną gospodarstw hodowlanych i polskiej wsi (praca dyplomowa wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Józef Szlachta, studia podyplomowe: „Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami”). Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny.

Opublikowane
2019-06-26
Jak cytować
Orzech, A. (2019). Monosubstrate agricultural micro-biogas plant for liquid manure as a complement to the technological line in large-scale animal husbandry — practical verification. Eco-Energetics: Technologies, Environment, Law and Economy, 2, 85-92. https://doi.org/10.24426/eco-energetics.v2i2.112
Dział
Articles