Ukazał się drukiem tom 1

2019-04-30

Szanowni Państwo
Ukazał się drukiem 1 tom Eco-Energetics: technologies, environment, law and economy. Wszyscy autorzy otrzymają nieodpłatnie egemplarze autorskie. Egzemplarze czasopisma zostały rozesłane do bibliotek