Zespół redakcyjny

Wydawca

Wydział Nauk Inżynierskich, Gdańska Szkoła Wyższa
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B
wydawnictwo@gsw.gda.pl
https://gsw.gda.pl/wydawnictwo

Redakcja

80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B

  • Redaktor Naczelny: dr hab. inż. Adam Cenian, prof. GSW (ORCID 0000-0002-9441-7741), cenian@imp.gda.pl 
  • Redakcja techniczna: Tomasz Mikołajczewski, wydawnictwo@gsw.gda.pl

Rada Naukowa czasopisma

wkrótce