Kozon, Mariusz. Najwyższa Izba Kontroli Jako Organ Kontroli Państwowej I Ochrony Prawa. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej 22 (grudzień 30, 2019): 115-132. Udostępniono maj 29, 2023. http://ojs.gsw.gda.pl/index.php/ZNGSW/article/view/235.