Kozon, M. Najwyższa Izba Kontroli Jako Organ Kontroli Państwowej I Ochrony Prawa. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, T. 22, Dec. 2019, s. 115-32, doi:10.24426/zngsw.v22i0.235.