Kozon, Mariusz. „Najwyższa Izba Kontroli Jako Organ Kontroli państwowej I Ochrony Prawa”. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, t. 22, grudzień 2019, s. 115-32, doi:10.24426/zngsw.v22i0.235.