[1]
M. Kozon, Najwyższa Izba Kontroli jako organ kontroli państwowej i ochrony prawa, ZNGSW, t. 22, s. 115-132, grudz. 2019.