Kozon, M. (2019) Najwyższa Izba Kontroli jako organ kontroli państwowej i ochrony prawa, Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, 22, s. 115-132. doi: 10.24426/zngsw.v22i0.235.