Kozon, Mariusz. 2019. Najwyższa Izba Kontroli Jako Organ Kontroli Państwowej I Ochrony Prawa. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej 22 (grudzień), 115-32. https://doi.org/10.24426/zngsw.v22i0.235.