KOZON, M. Najwyższa Izba Kontroli jako organ kontroli państwowej i ochrony prawa. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, v. 22, p. 115-132, 30 dez. 2019.