Kozon, M. (2019). Najwyższa Izba Kontroli jako organ kontroli państwowej i ochrony prawa. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, 22, 115–132. https://doi.org/10.24426/zngsw.v22i0.235