(1)
Kozon, M. Najwyższa Izba Kontroli Jako Organ Kontroli Państwowej I Ochrony Prawa. ZNGSW 2019, 22, 115-132.