[1]
Kozon, M. 2019. Najwyższa Izba Kontroli jako organ kontroli państwowej i ochrony prawa. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej. 22, (grudz. 2019), 115–132. DOI:https://doi.org/10.24426/zngsw.v22i0.235.