Wybór metody pomiaru efektywności zarządzania kapitałem obrotowym

Autor

  • Marcin Musiałek

DOI:

https://doi.org/10.24426/zngsw.v18i1.4

Słowa kluczowe:

kapitał obrotowy, zarządzanie, optymalizacja

Abstrakt

Opracowanie niemniejsze nawiązuje do zarządzania kapitałem obrotowym jako działań operacyjnych. Istotne jest zwrócenie uwagi na to, że nie istnieje prosta liniowa zależność pomiędzy efektywnością a długością cykli kapitału obrotowego. Wyznaczanie optimum nie polega więc na maksymalnym skracaniu lub wydłużaniu tych cykli, jak się często uważa.

Bibliografia

Rummler, G.A., Brache, A.P. (2000). Podnoszenie efektywności organizacji. Warszawa: PWE.

Głodek, Z. (2004). Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.

Hauser, M. (2000). Gospodarka przedsiębiorstwa zorientowana na wartość. Controlling i rachunkowość zarządcza, 10.

Ostaszewski, J. red. (2003). Finanse. Warszawa: Difin.

Koch, R. (1997). Strategia. Jak opracować i wprowadzić w życie najskuteczniejszą strategię. Przewodnik. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.

Hytry, H. (2003). Funkcja zakupów w procesach przedsiębiorstwa. Gospodarka Materiałowa & Logistyka, 3.

Pluta, W. (2003). Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.

Pluta, W. (2004). Finanse małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.

Begg, D., Fischer, S., Dornbusch, R. (1992). Ekonomia, tom II. Warszawa: PWE.

Kamerschen, D.R., McKenzie, R.B., Nardinelli, C. (1991). Ekonomia. Gdańsk: Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność.

Duliniec, A. (1999). Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Bank i Kredyt, maj.

Bień, W. (1997). Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.

Pluta, W. (2000). Budżetowanie kapitałów. Warszawa: PWE.

Zarzecki, D. (1998). Teoria i praktyka metod dochodowych w wycenie przedsiębiorstw. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.

Bednarski, L., Borowiecki, R., Duraj, J., Kurtys, E., Waśniewski, T., Wersty, B. (1996). Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wrocław: AE we Wrocławiu.

Kurek, W. red. (1998). Rachunek ekonomiczny w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Lublin: UMCS.

Leszczyński, Z., Skowronek-Mielczarek, A. (2001). Analiza ekonomiczno-finansowa firmy. Warszawa: Difin.

Nahotko, S. (1998). Współczesne metody wyceny wartości przedsiębiorstwa. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego.

Golawska-Witkowska, G. red. (2007). Wartość przedsiębiorstwa i metody jej wyznaczania. Gdańsk: Katedra Finansów, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska.

Nogalski, B., Zalewski, H. (1998). Kapitały i wartość w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Gdynia: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni.

Marecki, K. red. (2008). Podstawy finansów. Warszawa: PWE.

Kamela-Sowińska, A. (1996). Wartość firmy. Warszawa: PWE.

Kay, J. (1996). Podstawy sukcesu firmy. Warszawa: PWE.

Gajdka, J., Walińska, E. (1998). Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, tom II. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.

Szyszko, L. red. (2000). Finanse przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.

Siegel, J.G., Shim, J.K., Hartman, S.W. (1995). Przewodnik po finansach. Warszawa: PWN.

Zaremba, M. (2004). Ocena przydatności koncepcji CPFR dla polskich firm. Gospodarka Materiałowa & Logistyka, 12.

Walczak, M. (1998). Prospektywna analiza finansowa przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.

Janusz, T., Lewandowska, L. (1992). Podręczny słownik menedżera. Łódź: Res Polona.

Ostaszewski, J. (2000). Nowoczesne zarządzanie finansami firmy. Łódź: Agencja Wydawnicza Interfart.

Wawryszuk-Misztal, A. (2007). Zależność między zarządzaniem kapitałem obrotowym netto a rentownością na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Annales Universitatis Matiae Curie-Skłodowska, 41.

Vollmuth, H.J. (1995). Controlling. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.

Pluta, W. (1996). Strategiczne zarządzanie finansami. Wrocław: Wydawnictwo Ekspert.

Skoczylas, W. (2001). Problemy pomiar księgowej i finansowej efektywności zainwestowanych kapitałów, Strategie, struktury, modele i miary efektywności przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe, 304; Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 39.

Kopczewski, T. (2000). Efektywność technologiczna i kosztowa banków komercyjnych w Polsce w latach 1997–2000. Materiały i studia, 11.

Ross, S.A., Westerfield, R.W., Jordan, B.J. (1999). Finanse przedsiębiorstw. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.

Pobrania

Opublikowane

2018-09-26

Jak cytować

Musiałek, M. (2018). Wybór metody pomiaru efektywności zarządzania kapitałem obrotowym. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, 18(1), 61–74. https://doi.org/10.24426/zngsw.v18i1.4

Numer

Dział

Ekonomia. Nauki o zarządzaniu