Recenzja monografii Hanny G. Adamkiewicz pt. „Konkurencyjność międzynarodowa krajów. Konfrontacja teorii z empirią”, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2018, ss. 208

Autor

  • Janusz Żurek Gdańska Szkoła Wyższa

DOI:

https://doi.org/10.24426/zngsw.v22i0.242

Słowa kluczowe:

Recenzja

Abstrakt

Współcześnie obserwujemy wyraźną tendencję idącą w kierunku umiędzynarodowienia gospodarki światowej i wraz z tym procesem nasilającej się konkurencji nie tylko między podmiotami gospodarczymi funkcjonującymi w strukturach poszczególnych krajów, ale również między poszczególnymi krajami. Konkurencyjność międzynarodowa krajów staje się obecnie przedmiotem badań prowadzonych nie tylko przez instytucje międzynarodowe, tj. World Economic Forum, International Institute for Management Development z Lozanny oraz Austrian Institute of Economic Research, ale również przez uniwersyteckie ośrodki naukowe. Badania te zorientowane są na prowadzenie analiz w zakresie międzynarodowej zdolności konkurencyjnej oraz międzynarodowej konkurencyjności gospodarki kraju, z którą wiąże się jego pozycja konkurencyjna. Podjęty w recenzowanej monografii temat zasługuje ze wszech miar na uwagę, jest tematem oryginalnym, aktualnym, w który włączają się nie tylko teoretycy, ale również i praktycy zorientowani na zmiany, jakie na szeroką skalę dokonują się w gospodarce światowej w obszarze ekonomiczno-techniczno-społecznym.

Bibliografia

Adamkiewicz, H.G. (2018). Konkurencyjność międzynarodowa krajów. Konfrontacja teorii z empirią. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

Żurek, J. (2019). Recenzja monografii Hanny G. Adamkiewicz pt. „Konkurencyjność międzynarodowa krajów. Konfrontacja teorii z empirią”, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2018, ss. 208. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, 22, 237–246. https://doi.org/10.24426/zngsw.v22i0.242

Numer

Dział

Recenzje