Istota państwa według Hansa Hermanna Hoppego

Autor

  • Filip Kozik

DOI:

https://doi.org/10.24426/zngsw.v18i1.19

Słowa kluczowe:

idea państwa, funkcje państwa według anarchokapitalisty

Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi próbę syntezy poglądów Hansa Hermanna Hoppego wobec istoty państwa. Założeniem autora było ukazanie wizji stosunków społeczno-gospodarczych pod kątem najczęściej artykułowanych przez Hoppego elementów otaczającej człowieka rzeczywistości. Wśród nich warto wymienić m.in. zasadność istnienia państwa, ewentualny system sprawowania władzy, jeśli państwo faktycznie istnieje lub powinno istnieć, własność prywatną i ustrój gospodarczy, a także system obronny. W celu prawidłowego przedstawienia koncepcji filozofa i ekonomisty, nie jest możliwe pominięcie nakreślenia tła libertariańskiej doktryny, której Hoppe jest zwolennikiem.

Bibliografia

Bartyzel, J. (2010). Geneza i próba systematyki głównych nurtów libertarianizmu. W: W. Bulira, W. Gogłoza (red.). Libertarianizm. Teoria. Praktyka. Interpretacje. Lublin.

Bastiat, F. (2009). Dzieła zebrane, t. 1. Warszawa.

Bulira, W., Gogłoza, W. (red.). (2010). Libertarianizm. Teoria. Praktyka. Interpretacje. Lublin.

Guzek, M. (2015). Doktryny ustrojowe. Od liberalizmu do libertarianizmu. Warszawa.

Hayek von, F.A. (2009). Droga do zniewolenia. Kraków.

Hoppe, H.H. (2006). Demokracja — bóg, który zawiódł. Ekonomia i polityka demokracji, monarchii i ładu naturalnego. Warszawa.

Hoppe, H.H. (2007a). Democracy — The God That Failed. The Economics and Politics of Monarchy, Democracy, and Natural Order. New Jersey.

Hoppe, H.H. (2007b). Hans-Hermann Hoppe: Wszystkie państwa opiekuńcze zbankrutują! Wywiad z 2007. Najwyższy Czas! Pobrane z: https://nczas.com/2013/02/03/hans-hermann-hoppe-demokracja-jest-niemoralna-poniewaz-pozwala-krasc-wszystkie-panstwa-opiekuncze-zbankrutuja/.

Hoppe, H.H. (2014a). Wielka fikcja. Państwo w epoce schyłku. Warszawa.

Hoppe, H.H. (2014b). Krótka historia człowieka. Libertariańska rekonstrukcja postępu i upadku. Warszawa.

Hoppe, H.H. (2015). Teoria socjalizmu i kapitalizmu. Wrocław.

Hoppe, H.H. (2016). Ekonomia i etyka własności prywatnej. Studia z zakresu ekonomii politycznej i filozofii. Warszawa.

Howard, M. (2007). Wojna w dziejach Europy. Wrocław.

Jellinek, G. (2009). Ogólna nauka o państwie, t. 1. Warszawa.

Marks, K., Engels, F. (2000). Manifest komunistyczny. Gdańsk.

Rothbard, M.N. (2007). O nową wolność. Manifest libertariański. Warszawa.

Teluk, T. (2006). Libertarianizm — teoria państwa. Warszawa.

Wielomski, A. (2013). Filozofia francuskiego tradycjonalizmu (1796–1830). Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2018-10-10

Jak cytować

Kozik, F. (2018). Istota państwa według Hansa Hermanna Hoppego. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, 18(1), 93–102. https://doi.org/10.24426/zngsw.v18i1.19

Numer

Dział

Nauki społeczne