The role and tasks of the local government in the promotion of public health

Autor

  • Mirosław Borkowski
  • Patryk Borkowski

DOI:

https://doi.org/10.24426/zngsw.v18i1.15

Słowa kluczowe:

promotion, health, public health, local government unit, commune

Abstrakt

The article is to point out the role and responsibilities of local government in health promotion. The task may seem simple on the one hand, because a lot of works have been written about this local government unit and its tasks, many interesting items can be found on the publishing market, on the other hand, this task is quite difficult — demonstrating specific tasks, performed in an area that is not unambiguous. Both terms “promotion” and “public health”, although widely used, require legal interpretation, because they are definitions that are blurred, undefined. Such a situation may seem strange, because we are talking about concepts very often used both in scientific literature and in “everyday use”. In addition, it should be stressed that none of the existing law does not specify the tasks of the community health promotion, and the law on public health requires only their implementation. This situation raises many problems and requires urgent action on the part of the legislator.

Bibliografia

Cianciara, D. (2011a). Promocja zdrowia. Zakres i działania. Organizacja promocji zdrowia w Polsce i na świecie. Stan prawny 31.10.2009. Problemy Higieny i Epidemiologii 92(1), 173–174. Retrieved from: http://phie.pl.

Cianciara, D. (2011b). Trzy dekady promocji zdrowia — czas działać. Problemy Higieny i Epidemiologii 92(1), 7–8. Retrieved from: http://phie.pl.

Dercz, M., Izdebski, H., Rek, T. (2016). Ustawa o zdrowiu publicznym. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Karski, J.B. (2003). Praktyka i teoria promocji zdrowia. Wybrane zagadnienia. Warszawa: CeDeWu.

Kowalska, I., Mokrzycka, A. (2012). Międzynarodowe koncepcje podstawowych funkcji/świadczeń zdrowia publicznego ze szczególnym uwzględnieniem funkcji środowiskowych i ich wpływ na identyfikację priorytetów zdrowia publicznego w Polsce. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 10, 31–44.

Litwiejko, A. (2010). Podstawy zdrowia publicznego w aspekcie prawno-społecznym. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.

Wrona-Polańska, H. (2009). In H. Wrona-Polańska, J. Mastalski (red.). Promocja zdrowia w teorii i praktyce psychologicznej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pobrania

Opublikowane

2018-10-10

Jak cytować

Borkowski, M., & Borkowski, P. (2018). The role and tasks of the local government in the promotion of public health. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, 18(1), 9–16. https://doi.org/10.24426/zngsw.v18i1.15

Numer

Dział

Prawo. Nauki o administracji