The evolution of the act of administrative exile in the 19th century in Russia in the light of selected memories of people suspected of committing political crimes

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24426/rigdl.v1i0.216

Keywords:

the prison system, exile, Siberia, the Russian administration, the conditions of imprisonment

Abstract

The administrative exile passed in Russia in the second half of the nineteenth century, a normative evolution. After the January Uprising of 1863, this institution, despite the fact that it was not in force in the Russian Empire, it was often used by the government administration against people accused of participating in the national insurrection. The changes that occurred in Russian legislation after 1881 made it possible to construct a legal framework defining the functioning of this institution.

References

Aleksiejewa T., Afanasew W., Biersienew W., Wołkowa S., Ilin A., Kazancew S., Kapustina M., Karamyszew O., Kopnewa N., Raskin D., Sokołow A., Timoszina Je., Institut genierał-gubiernatorstwa i namiestniczestwa w Rossijskoj impierii, Sankt Peterburg 2001.

Beer D., Dom umarłych. Syberyjska katorga w czasach carów, Kraków 2018.

Brus A., Kaczyńska E., Śliwowska W., Zesłanie i katorga na Syberii w dziejach Polaków (1815–1914), Warszawa 1992.

Ćwik W., Prawo karne (podrozdział XV). Królestwo Polskie 1815−1863 (rozdział III), [in:] Historia Państwa i Prawa Polski. Od rozbiorów do uwłaszczenia, ed. J. Bardach i M. Senkowska-Gluck, Vol. III, Warszawa 1981.

Grzybowski K., Historia Państwa i Prawa Polski. Od uwłaszczenia do odrodzenia, ed. J. Bardach, S. Grodziski, M. Senkowska-Gluck, Vol. IV, Warszawa 1982.

Janik M., Dzieje Polaków na Syberii: z 23 ilustracjami, Kraków 1928.

Kaczyńska E., Syberia: największe więzienie świata (1815–1914), Warszawa 1991.

Maksimow S., Syberia i ciężkie roboty (Sybir i katorga), ed. Z. Pietkiewicz, Warszawa 1899, No. II (Winni i oskarżeni).

Markiewicz A., Kobiety i rodziny powstańców styczniowych zesłanych w głąb Rosji, Warszawa 2018.

Sobczak J., Nowy „Kodeks karny” Cesarstwa Rosyjskiego z kwietnia 1903 r., [in:] Państwowość konstytucyjna XIX i XX wieku, ed. E. Hull, E. Sokalska, Olsztyn 2015.

Szpoper D., Michaił Speranskij i jego rzekome „zesłanie” na Syberię w latach 1818–1921, [in:] “Studia Iuridica Lublinensia. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu”, Lublin 2016, Vol. 3.

Wiech S., Urząd generał-gubernatora w Rosji i Królestwie Polskim, [in:] “Czasopismo Prawno-Historyczne”, Poznań 2007, Vol. LIX, No. 1.

Zinurova O., Orientalny rusycyzm czy zrusyfikowany orientalizm? W sprawie wyrazów: dżigit, jurta, kumys, kibitka, papacha, [in:] “Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska”, Lublin 2014, Vol. XXXII, sectio FF.

Gieysztor J., Pamiętniki Jakuba Gieysztora z lat 1857–1865, ed. T. Korzon, Wilno 1913, Vol. II.

Kirkor S., Przeszłość umiera dwa razy: powieść prawdziwa, Kraków 1978.

Korwin-Milewski H., Siedemdziesiąt lat wspomnień (1855–1925), Warszawa 1993.

Mineyko Z., Z Tajgi pod Akropol. Wspomnienia z lat 1848–66, Warszawa 1971.

Witort J., Znad brzegów Morza Białego, [in:] idem, O syberyjskim zesłaniu i rusyfikacji Żmudzi, ed. W. Caban, J. Szczepański, współpraca J. Wójcik, Warszawa 2017.

Lietuvos Valstybės Istorijos Archyvas, Vilnius (LVIA), F. 525, ap. 14, b. 1680, rkps, Pismo gubernatora wileńskiego do zarządzającego Izbą Dóbr Państwowych w Wilnie, dat. Wilno 28 III 1879 r. Zarząd rolnictwem i dobrami państwowymi w guberni wileńskiej i kowieńskiej.

Berg F., List do cesarza Aleksandra II, dat. Warszawa 22 IX 1863 r., [in:] Korespondencja namiestników Królestwa Polskiego: sierpień 1863–maj 1864, ed. S. Kieniewicz, I. Miller, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978.

Ukaz Prawitielstwujuszczago Sienata, ot 31 diekabria 1865 g., posledowawszij po Wysoczajszemu powieleniu 10 diekabria 1865 g., o poriadkie priwiedienija w ispolnienije oznaczennago powielenija, [in:] Sbornik uzakonienij i rasporażenij po ziemlewładieniju w Zapadnych gubiernijach s rieszenijami Prawitielstwujuszczago Sienata, ed. T. Rafalski, Kijów 1895.

Wysyłka politiczeskich priestupnikow, [in:] Sbornik rasporiażenij grafa Michaiła Nikołajewicza Murawjowa po usmirieniju polskogo miatieża w Siewiero-zapadnych gubiernijach 1863−1864, ed. N. Cyłow, Wilno 1866.

Downloads

Published

2021-04-12

How to Cite

Tarkowski, M. (2021). The evolution of the act of administrative exile in the 19th century in Russia in the light of selected memories of people suspected of committing political crimes. Review of Institute of the Grand Duchy of Lithuania, 1, 55–64. https://doi.org/10.24426/rigdl.v1i0.216

Issue

Section

Articles