Ziółkowski, P. (2020) Fobia u dzieci w wieku szkolnym, Nauka i Społeczeństwo. Przegląd nauk społecznych, technicznych, medycznych i pedagogicznych, 1(1), s. 65-80. doi: 10.24426/nis.v1i1.203.