Ziółkowski, P. (2020) „Fobia u dzieci w wieku szkolnym”, Nauka i Społeczeństwo. Przegląd nauk społecznych, technicznych, medycznych i pedagogicznych, 1(1), s. 65–80. doi: 10.24426/nis.v1i1.203.