Ziółkowski, P. (2020). Fobia u dzieci w wieku szkolnym. Nauka I Społeczeństwo. Przegląd Nauk Społecznych, Technicznych, Medycznych I Pedagogicznych, 1(1), 65-80. https://doi.org/10.24426/nis.v1i1.203